Wie ben ikContactBlogExpertiseWat kan ik voor u doenOpdrachtgeversPublicatiesLinks  
ECML
De activiteiten van het European Centre for Modern Languages moeten de kwaliteit van het talenonderwijs ten goede komen. Bij het ECML zijn veel Europese landen aangesloten.

EUROCALL
De Europese vereniging voor Computer Assisted Language Learning. EUROCALL organiseert jaarlijks een congres en publiceert twee maal per jaar het tijdschrift ReCall.

Europees Platform
Het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs is een nationaal samenwerkingverband. Het versterkt de Europese dimensie in het Nederlandse onderwijs. Het coördineert en promoot de internationalisering in het Nederlandse onderwijs.

Europees Taalportfolio
Het Europees Taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Er is naast een taalportfolio voor leerlingen ook een docententaalportfolio.

Europees Talenlabel
Deze site geeft informatie over het Europese Talenlabel, de onderscheiding voor innovatieve talenprojecten.
Europese Commissie
Informatie over onderwijs, training en talen
van de Europees Commissie 

Kennisnet
Kennisnet is een project van het Ministerie
van OCW. Het verbindt allerlei groepen in
het onderwijs. Scholieren, leraren, ouders, scholen, organisaties, geïnteresseerden en culturele instellingen. Vrijwel het gehele onderwijs wordt op kennisnet aangesloten, behalve het hoger en universitair onderwijs.

Leermiddelenplein
Hieronder vindt u alles op het gebied van leermiddelen.

Leren.nl
Deze site biedt een uitgebreid overzicht van on-line kennisbronnen op het gebied van talen.

Lingu@net
Op Linqu@net Europa vindt u informatie, lesmateriaal en on-line bronnen voor vreemdetalendocenten en voor leerlingen ter ondersteuning van het vreemdetalen-onderwijs. Zie ook www.linguanet.org.uk/.

Ministerie OCW
Informatie over het onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.