Wie ben ikContactBlogExpertiseWat kan ik voor u doenOpdrachtgeversPublicatiesLinks  
APS
Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum is een onderwijsadviesbureau dat zich bezig houdt met het professioneel begeleiden en adviseren van de docenten en het management van scholen en onderwijsinstellingen.

Het College voor Examens
Het College voor Examens (CvE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

CINOP
Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen geeft onderwijskundig advies bij de vernieuwing van opleidingsvormen en is gespecialiseerd in de beroeps- en volwasseneneducatie.

Cito
Het Cito ontwikkelt toetsen, examens en examensystemen voor het beoordelen van leerlingen en cursisten én van onderwijsleerprocessen en onderwijssystemen.

Collegenet
Het CollegeNet biedt onder andere digitale lessen, werkstukken, literatuur en studiemateriaal.


CPS
CPS onderwijsontwikkeling en advies. Adviseert, organiseert cursussen, conferenties en studiedagen, verricht onderzoek en ontwikkelt materiaal voor het totale onderwijsveld. Daarnaast werkt CPS in opdracht van landelijke organisaties en de overheid aan ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid en projectmanagement.

Davindi
Database van on-line onderwijsmateriaal, waarin u per vak, onderwijstype, niveau en soort materiaal kunt zoeken.

Dialang
Dialang bevat taaltoetsen voor diverse vaardigheden in 14 talen, uitgebreide feedback en deskundig advies om uw taalvaardigheid te vergroten. het is gebaseerd op het Europees Referentiekader.

Digitale School
Toegang tot de digitale basisschool, de digitale vo-school en de digitale bibliotheek.

Digitale school - vakcommunities
Voor uitwisseling van ideeën, kennis, ervaringen binnen het onderwijs.