Wie ben ikContactBlogExpertiseWat kan ik voor u doenOpdrachtgeversPublicatiesLinks  
Corda, A., & Westhoff, G. (2009) Talen leren met ICT. Aanbod van leermiddelen en de beoordeling van hun potentiële meerwaarde. Zoetermeer: Kennisnet

Westhoff, G. J. (2005). TalenQuests: Beloften en valkuilen. Levende Talen Magazine, 92(4), 12-14. PDF download

Westhoff, G. J. (2002). ICT voor het vreemdetalenonderwijs. Mogelijkheden, meerwaarde en aanbod. In J. Ahlers, H. Kreeft, R. Diephuis, P. Leenheer & J. Vos (Eds.), Handboek studiehuis basisvorming (Vol. 5.35, pp. 1-19). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. PDF download

Westhoff, G.J. (2002). Handreikingen voor het ontwerpen van een TalenQuest. PDF download

Westhoff, G. J. (2001). WebQuest: een voorbeeld van realistisch taalonderwijs. In A. Pilot & H. Puper (Eds.), Leren in een informatiewereld (pp. 113-117). Alphen aan de Rijn: Kluwer.

Corda, A., & Westhoff, G.J. (Eds.). (2000). Auto's met ovale wielen. Een referentiekader voor het schatten van de meerwaarde van ICT voor het MVTO. Enschede: NaB/MVT. PDF download