Wie ben ikContactBlogExpertiseWat kan ik voor u doenOpdrachtgeversPublicatiesLinks  
  • Het houden van voordrachten op conferenties, congressen of studiedagen
  • Het verzorgen van studieconferenties
    (één of meer dagdelen), waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij in de doelgroep bestaande vragen, problemen, of issues die de gemoederen bezig houden.
  • Het geven van masterclasses voor schoolleiders en/of vakontwikkelaars. Zowel op het gebied van innovatiemanagement als op het terrein van didactische competenties zoals het beoordelen, verbeteren of ontwerpen van leermateriaal en leerlijnen.
  • Deelname aan audits of visitaties
  • Onderwijskundige adviezen. Bv. over voorgenomen onderwijskundige ontwikkelingen op school- of sectieniveau.
  • Didactische adviezen. Bv. over de kwaliteit van leermateriaal
  • Het schrijven van artikelen of brochures
  • Het coördineren van schooloverstijgende projecten, met name op het gebied van de vreemde talen