visie op leren

visie op leren

Uit onderzoek weten we dat kennis niet zonder meer kan worden ‘overgedragen’. Wat leerlingen uiteindelijk maken van alle informatie waarmee ze worden geconfronteerd is afhankelijk van wat we hen er mee laten doen. Het product kan van leerling tot leerling nogal verschillen.

Je kunt wel bevorderen dat er véél wordt geleerd door te zorgen voor veel leeractiviteit. Dat kan in veel gevallen betekenen dat we wat minder moeten onderwijzen.

Diepte, wendbaarheid en transfer van verworven kennis bevorder je door leerlingen te laten werken aan ‘rijke’ leertaken.

Leertaken zijn ‘rijk’ als ze er voor zorgen dat wat leerlingen moeten leren lang, intensief en gevarieerd ‘bewerkt’ moet worden. Liefst in een functionele, levensechte context.