visie op vernieuwen

visie op vernieuwen

Vernieuwen is nooit een doel op zich. Als een vernieuwing geen oplossingen belooft voor ervaren problemen moet je er niet aan beginnen.

Voor de gretigheid waarmee docenten zich voor een vernieuwing zullen inzetten geldt dat ze eerder meedoen als ze het gevoel hebben dat ze mede eigenaar zijn.
Dat wil zeggen dat ze stevige invloed hebben gehad op de richting, de inhoud en de opzet van die vernieuwing. En dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

En het helpt ook zeer als de vernieuwing tot iets leidt waar ze trots op zijn en waardering mee oogsten.

Vernieuwen vraagt ook tijd.
Die moet je er rustig voor nemen. Een beetje vernieuwing kost de schoolperiode van een cohort leerlingen.

Vernieuwing vraagt ook middelen.
Bij een serieuze vernieuwing hoort een behoorlijke facilitering.