boeken en boekjes

boeken en boekjes

Westhoff, G. (2009). Leren overdragen of het geheim van de flipperkast. Elementaire leerpsychologie voor de onderwijspraktijk. Biezenmortel: MesoConsult.

Westhoff, G. J. (2008). Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited). Enschede: NaB-MVT.
artikel bekijken

Westhoff, G. J. (Ed.). (2005). Improving Language Education. Alkmaar: European Platform for Dutch Education.

Westhoff, G. J., & Drougas, A. (2002). Content design and methodology of seminars, workshops and congresses. Strassburg: Council of Europe.

Westhoff, G. J., & Staatsen, F. (Eds.). (2001). In Duitsland spreek ik gewoon Duits. Taalonderwijs aan taalzwakke leerlingen. Enschede: NaB/MVT en SLO.

Westhoff, G. J. (2001). Compact en apart. Organisatieaspecten van de deelvakken Duits en Frans en hun effect op de werkbaarheid. Enschede: NaB/MVT.

Leenheer, P., Kaldewaij, J. & Westhoff, G. (Eds.). (2001). Wat werkt en waarom. Beschouwingen over de didactiek van gestuurde professionele ontwikkeling in scholen. (Vol. 40, pp. 57-68). Houten: EPN.

Westhoff, G. J. (1997). Fertigkeit Lesen. (Vol. Fernstudieneinheit 17). Berlin/München/New York: Langenscheidt.

Westhoff, G. J. (1994). Tweetalig onderwijs in de praktijk. Verslag van een studiereis naar Canada. Utrecht: WVC.

Westhoff, G. J. (1989). Basisvorming Duits. Leiden: Stenfert Kroese/Martinus Nijhoff.

Bolte, H., Van Veenendaal, K., Verheugd, C., & Westhoff, G. J. (1987/1988). Alles Paletti.
Schülerbuch und Arbeitsheft, Deel 1 en 2. Leiden: SMD.

Westhoff, G. J. (1987). Didaktik des Leseverstehens. Ismaning: Max Hueber Verlag.

Haenen, J. P. P., Hermans, J. J., Westhoff, G. J., & Wubbels, T. (Eds.). (1984). Onderwijswetenschap en onderwijspraktijk: een LAT-relatie. Purmerend: Muuses.

Westhoff, G. J. (1981). Voorspellend lezen. Een didactische benadering van de leesvaardigheidstraining in het moderne-vreemdetalenonderwijs. Groningen: Wolters Noordhoff.