specifiek moderne vreemde talen

specifiek moderne vreemde talen

De didactiek van de moderne talen is mijn oorspronkelijke vakgebied.

Ik heb op dit gebied veel gepubliceerd. Nationaal en internationaal, wetenschappelijk en meer praktijkgericht, meer in het algemeen (bv.“Een Schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs”, 2008) en meer gericht op specifiek onderwerpen (bv. over grammaticale regelkennis en het ERK, 2006/7).

Na een aanvankelijk focus op het gebruik van leesstrategieën (Voorspellend lezen, 1981) is het accent van mijn werk in de loop van de jaren verschoven naar beoordelen, verbeteren en ontwerpen van leertaken, al dan niet met gebruikmaking van ICT (b.v. Talen leren met ICT: Aanbod van leermiddelen en de beoordeling van hun potentiële meerwaarde, 2009).

De laatste jaren heb ik me ook sterk bezig gehouden met alle ins en outs rond het Europees ReferentieKader voor talen (ERK) en het Europees Taalportfolio.