Didactiek van de vreemde talen

Didactiek van de vreemde talen

Westhoff, G. J. (2008). Een schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (revisited). Enschede: NaB-MVT.

Westhoff, G. J. (2006). Geleerd of bekwaam. Competentiegericht talenonderwijs en het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Levende Talen Magazine, 93(6), 5-8.

Westhoff, G. J. (2006). Eigen inhoud eerst. In NaB-MVT (Ed.), De zin en onzin van grammaticaonderwijs (pp. 11-23). Enschede: NaB-MVT.

Westhoff, G. J., & Staatsen, F. (Eds.). (2001). In Duitsland spreek ik gewoon Duits. Taalonderwijs aan taalzwakke leerlingen. Enschede: NaB/MVT en SLO.

Westhoff, G. J. (1998). Een leraar met ondertitels. Achtergronden van de doeltaal-voertaalpraktijk. Levende Talen(530), 266-270.