Leren leren

Leren leren

selectie praktijkgeoriƫnteerd

Westhoff, G. J. (1997). Didactiek van zelfstandig leren. In J. Voogt, N. A. J. Lagerwey, P. Leenheer, T. Hoogbergen & J. Ahlers (Eds.), Handboek StudiehuisTweede Fase (pp. 6.5-1 – 6.5-12). Alphen aan de Rijn: Samson/Tjeenk Willink.

Westhoff, G. J. (1996). Naar een didaktiek van de studeerbekwaamheid. In J. Haenen, J. Kaldewaij, G. J. Westhoff & S. Wills (Eds.), Leren leren in didactisch perspectief (pp. 13-33). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Westhoff, G. J. (1996). Zelfstandig leren en zelfstandig leren is vier. Over de didactiek van zelfstandigheidsbevordering. Levende Talen, 510, 253-257.