Over de leerzaamheid van onderwijs

Over de leerzaamheid van onderwijs

selectie praktijkgeoriënteerd

Westhoff, G. (2009). Leren overdragen of het geheim van de flipperkast. Elementaire leerpsychologie voor de onderwijspraktijk. Biezenmortel: MesoConsult

Driessen, C., Brekelmans, M., Haenen, J., & Westhoff, G. (2007). Ervaringen van VT-leraren in het kwalitatief analyseren van leertaken. Levende Talen Tijdschrift, 8(3), 19-27.

Westhoff, G. J. (2004). Criteria voor TalenQuests – Achtergrond en ‘meetlat’.

Westhoff, G. J. (2002). De impact van leerhandelingen.